Упражнение 20.9. Определите скорость электронов при вых... Мякишев-Буховцев-Сотский-10-класс - Решение задачи № 96604 Здесь все
ГДЗ, решебники, лабораторные работы » ГДЗ онлайн » ГДЗ по физике » ГДЗ Мякишев-Буховцев-Сотский-10-класс

Упражнение 20.9. Определите скорость электронов при выходе из электронной пушки в двух случаях — при разности потенциалов между анодом и катодом 500 и 5000 B.

Задача из учебного пособия Мякишев-Буховцев-Сотский-10-класс
Данная задача находится в разделе Решебник Мякишев-Буховцев-Сотский-10-класс на странице № 13


Решение задачи № 7431


<<< Предыдущая задача из Мякишев-Буховцев-Сотский-10-класс
Упражнение 20.8. Однородное электрическое поле напряженностью E создано в металле и в вакууме. Одинаковое ли расстояние пройдет за одно и то же время электрон в том и другом случаях? Начальная скорость электрона равна нулю.
ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ основної школи §1. загальні відомості про найважливіші класи неогранічних сполук §2. періодичний закон і будова атома. види хімічного зв’язку ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТАЇХНІ СПОЛУКИ §3. неметалічні елементи, розташування в періодичній системі, загальна характеристика §4. неметали як прості речовини. явище алотропії §5. основні хімічні властивості й застосування неметалів. поширення неметалічних елементів у природі §6. леткі водневі сполуки неметалічних елементів §7. солі амонію. якісні реакції на йон амонію та хлорид-іон §8. оксиди та гідрати оксидів неметалічних елементів §9. сульфатна кислота і сульфати §10. нітратна кислота і нітрати §11. загальні відомості про мінеральні добрива §12. карбонатна кислота. солі карбонатної кислоти §13. практична робота. добування вуглекислого газу. взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів §14. будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання § 15. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі Тематичний контроль знань ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТАЇХНІ СПОЛУКИ §16. загальна характеристика металічних елементів та утворення ними простих речовин §17. Фізичні властивості та застосування металів §18. загальні хімічні властивості металів, корозія металів §19. лужні, лужноземельні елементи. магній §20. пошереність сполук лужних, лужноземельних металів і магнію. поняття про твердість води §21. алюміній як хімічний елемент і проста речовина. сполуки алюмінію §22. ферум як хімічний елемент. проста речовина залізо. сполуки феруму (іі) і феруму (ііі) §23. застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності §24. загальні способи добування металів. розвиток металургії в україні §25. Виробництво чавуну і сталі Тематичний контроль знань